Februar

 

 

Aktiviteter februar

 

 

Afholdelse af ordinær Generalforsamling

 

Mandag den 4. februar 2019 kl. 19

 

Jørgensen & CO. A/S

Præstemarksvænge 8

4000 Roskilde

 

BEMÆRK ADRESSEN

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Valg af dirigent:

2. Bestyrelsens beretning v/ Palle Olsen

3. Aflæggelse af regnskab 2018 v/Mariann Zittlau Jacobsen

4. Indkomne forslag: Der er ikke modtaget nogle forslag

5. Valg af kasserer:

For 2 år – Mariann Z. J afgår – modtager genvalg.

6. Valg til bestyrelsen:

For 2 år – Niels Andersen afgår – modtager genvalg

7. Valg til suppleant til bestyrelsen:

For 1 år – Ole G. Christensen afgår – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen forslår Benjamin Warming

8. Valg af revisor for 2 år:

Jan Nørgaard afgår - modtager genvalg

9. Valg af revisorsupplenat:

For 1 år – Jørgen Rasmussen afgår – modtager ikke genvalg

10.Eventuelt:

 

 

 

Formand: - Palle Olsen - Tlf: 6186 9601 - E-Mail: mail@roskildefugleforening.dk

Bank: Nodea konto nr.: 2105 0746 854 102