Foreningen

Om Roskilde og Omegns Fugleforening

Mange mennesker, børn såvel som voksne interesserer sig for dyr. Mange har, eller har prøvet, at have hund, kat, akvariefisk, fugle eller krybdyr. Men som vores foreningsnavn siger, er vores store interesse fuglene. En af de helt store interesser for os alle er at være selvforsynende, og ikke tære på naturens bestand.

 

De fleste af os er startet med at have enten en undulat eller en kanariefugl i et bur. Det har så udviklet sig til, at vi i dag har mange forskellige slags fugle, store, små, sjældne, almindelige – kort sagt – så er der i foreningen en meget bred vifte af fuglearter og måder at holde dem på.

 

De fleste af os holder vores fugle i store udendørs eller indendørs volierer, andre holder deres fugle i store bure eller kassebure. For os alle sammen gælder det, at vi aldrig holder en fugl alene i et bur. Alle levende skabninger er skabt to og to – så er der plads til én, er der også plads til to. Fugle er sociale dyr, og befinder sig ikke godt alene. Nogle har endda behov for at leve i store flokke.

 

Foreningens formål

Vores formål er, at udbrede kendskabet til fuglenes røgt og pleje under beskyttende forhold. Dette formål søges tilgodeset ved afholdelse af et månedligt møde, en årlig udstil-ling, samt ved at arrangere udflugter til fuglevenner i både ind- og udland.

 

Stiftet

Foreningen blev stiftet den 4. april 1950

 

Medlemsmøder

Den første mandag i måneden (dog ikke juli og august) afholdes medlemsmøde på Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde. På disse møder inviterer vi en foredrags-holder. Emnerne på foredragene kan være mangfoldige, men drejer sig for det meste om vores fælles hobby – fuglene. Efter foredraget udveksles der erfaringer o.s.v. over en kop kaffe.

 

Sådan finder du Foreningens mødelokale på Kildegården.

Vort mødelokale ligger i hovedbygningen ud til Helligkorsvej, på 1.sal, i lokale 108

Benyt indgangene i trappetårne i gavlene afbygningen, benyttes den vestlige indgang modsat indkørslen er lokale 108 til venstre på gangen, hovedindgangen midt i bygningen er forbeholdt stueetegen.

 

Formand: - Jan Nørgaard - Tlf: 4635 9920 - E-Mail: mail@roskildefugleforening.dk

Bank: Nodea konto nr.: 2105 0746 854 102