Bestyrelsen

Bestyrelsen i Roskilde og Omegns FugleforeningFormand: Palle Olsen

4000 Roskilde

Mobil: 6186 9601

formand@roskildefugleforening.dk

p-olsen@hotmail.dk


Næstformand: Thomas Rasmussen

4000  Roskilde

Mobil: 2618 2553

thomasrasmussen5@gmail.com


Kasserer: Mariann Zittlau Jacobsen

4000 Roskilde

Mobil: 2231 8450

kasserer@roskildefugleforening.dk

mzj@mail.tele.dk


Bestyrelsesmedlem: Benjamin Warming

4000 Roskilde

Mobil: 2324 0824

benjamin.rainywarm@gmail.com


Bestyrelsesmedlem: Claus Hansen

4000 Roskilde

Tlf.: 2943 8875

info@ch-murer-byg.dk


Suppleant: Jesper Ahrensburg