Foreningen

Om Roskilde og Omegns Fugleforening

Mange mennesker, børn såvel som voksne interesserer sig for dyr. Mange har, eller har prøvet, at have hund, kat, akvariefisk, fugle eller krybdyr. Men som vores foreningsnavn siger, er vores store interesse fuglene. En af de helt store interesser for os alle er at være selvforsynende, og ikke tære på naturens bestand.


De fleste af os er startet med at have enten en undulat eller en kanariefugl i et bur. Det har så udviklet sig til, at vi i dag har mange forskellige slags fugle, store, små, sjældne, almindelige – kort sagt – så er der i foreningen en meget bred vifte af fuglearter og måder at holde dem på.


De fleste af os holder vores fugle i store udendørs eller indendørs volierer, andre holder deres fugle i store bure eller kassebure. For os alle sammen gælder det, at vi aldrig holder en fugl alene i et bur. Alle levende skabninger er skabt to og to – så er der plads til én, er der også plads til to. Fugle er sociale dyr, og befinder sig ikke godt alene. Nogle har endda behov for at leve i store flokke.


Foreningens formål

Vores formål er, at udbrede kendskabet til fuglenes røgt og pleje under beskyttende forhold. Dette formål søges tilgodeset ved afholdelse af et månedligt møde, et årligt fuglemarked, samt ved at arrangere udflugter til fuglevenner i både ind- og udland.


Stiftet

Foreningen blev stiftet den 4. april 1950


Medlemsmøder

Den første mandag i måneden (dog ikke juli og august) afholdes medlemsmøde på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde, Biologi lokalet. På disse møder inviterer vi, for det meste, en foredragsholder. Emnerne på foredragene kan være mangfoldige, men drejer sig for det meste om vores fælles hobby – fuglene. Efter foredraget udveksles der erfaringer o.s.v. over en kop kaffe. Ikke medlemmer er også velkomne til at komme til vores møder/foredrag for at se, om det kunne være interessant for dig at blive medlem i Fugleforenigen. Under Aktiviteter kan du læse mere om vores møder.